Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir? (05/08/19)

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; sözleşme konusu gayrimenkul (arsa) sahibinin, arsanın belli bir payını müteahhite (yükleniciye) devretmesi, müteahhitinde bunun karşılığında söz konusu arsa üzerine inşa ettiği belli sayıda bağımsız bölüm...


İncele

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları (05/08/19)

İnsan, maddi canlı bir varlığı olan gerçek kişidir. Gerçek kişiler hak edinebildiği gibi borç altına da girebilmektedir. Bu anlamda gerçek kişiler tapu işlemlerini de yapabilecektir

Gerçek kişi işlemlerini bizzat yapabileceği gibi temsilcisi aracılığı ile de yaptırabilir. Gerçek kişi ayn...


İncele